privacy

AVYX ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS FELDOLGOZÁSA

1.1. Jogszabályok. A személyes adatok kezelése az Európai Unió 2016/679 számú, a személyes adatok védelméről szóló általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) megfelelően történik.)

1.2. A személyes adatok kezelése a szerződés teljesítése érdekében és a megkötött szerződésekkel összefüggésben. Az Ön személyes adatait a köztünk és Ön között létrejött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítése, valamint e szerződések megkötése alapján és abból a célból kezeljük. Ebből a célból a személyes adatokat a megrendelések és panaszok feldolgozásához szükséges ideig használjuk. E tevékenységek részeként az Ön személyes adatai más szervezetek (különösen a szerződés teljesítésében részt vevő beszállítóink és a fizetési rendszerek üzemeltetői) rendelkezésére bocsáthatók. A szerződés alapján az Ön személyes adatait az online áruházunkban lévő felhasználói fiókok fenntartása során is kezeljük a felhasználói fiók teljes időtartamára.

1.3. Személyes adatok feldolgozása kereskedelmi üzenetek küldése céljából. Az Ön személyes adatait jogos érdekünkön alapuló kereskedelmi üzenetek útján történő további áruk és szolgáltatások kínálása céljából is feldolgozzuk, kivéve, ha Ön ezt a küldést megtagadta.

1.4. Személyes adatok jogos érdeken alapuló feldolgozása. Az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján jogi igények védelme, valamint belső nyilvántartásaink és ellenőrzésünk céljából kezeljük az elévülési idő tartama alatt, illetve az elévülési idő lejártát követő egy év elteltével, az elévülési idő végén benyújtott igények tekintetében. Bírósági és egyéb eljárások esetén az Ön személyes adatait a szükséges mértékben az ilyen eljárások teljes időtartamára és az elévülési idő lejártát követő fennmaradó részre vonatkozóan kezeljük.

1.5. Személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján. Az Ön határozatlan időre adott hozzájárulása alapján az Ön személyes adatait a következő célokból is kezeljük:

1.5.1. személyre szabott áru- és szolgáltatási ajánlatok, valamint más szervezetek ajánlatainak küldése és azok megjelenítése a weboldalon.

1.6. Személyes adatok feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítése céljából. Az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítése céljából és alapján is feldolgozzuk, különösen a könyveléssel és a hatóságok felé történő adatszolgáltatással kapcsolatos jogi kötelezettségeink teljesítése céljából és alapján.

1.7. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme. Az általunk kezelt személyes adatok a következők:

1.7.1. Elő- és utónév,

1.7.2. születési dátum,

1.7.3. cím,

1.7.4. e-mail cím,

1.7.5. telefonszám,

1.7.6. azonosítószám és adóazonosító jel,

1.7.7. IP-cím,

1.7.8. kölcsönös kommunikációs adatok,

1.7.9. rendelési és tranzakciós adatok.

1.8. Sütik használata. Webáruházunk használata során cookie-kat tárolhatunk az Ön eszközén. Ön bármikor elutasíthatja ezek használatát, az eszköze megfelelő beállításával.

1.9. A személyes adatok feldolgozásával való egyet nem értés. Ön bármikor kifejezheti tiltakozását személyes adatainak kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő feldolgozása ellen, mint ahogyan bármikor visszavonhatja a személyes adatok más célú feldolgozásához adott korábbi hozzájárulását is, kivéve, ha a feldolgozás szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése céljából, jogi kötelezettségeink teljesítése céljából vagy egyéb, jogos érdekeinkből eredő célból történik.

1.10. Tárolási idő. A személyes adatokat csak a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk. Miután az adatkezelés célja megszűnik, a személyes adatokat haladéktalanul megsemmisítjük.

1.11. Az adatfeldolgozásban részt vevő személyek. Az összes említett személyes adatot mi, mint adminisztrátor kezeljük. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a fent meghatározott célokat, amelyek érdekében személyes adatokat gyűjtünk, mi határozzuk meg a feldolgozás módját, és mi vagyunk felelősek a megfelelő végrehajtásért. A személyes adatok feldolgozásához más adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik kizárólag a mi utasításaink szerint dolgozzák fel a személyes adatokat. Ilyen adatfeldolgozók elsősorban informatikai szolgáltatók és egyéb technológiai és támogatási szolgáltatók, marketingeszközök üzemeltetői és kommunikációs eszközök szolgáltatói.

1.12. A személyes adatok érintettjének jogai. Az Ön személyes adataival kapcsolatban Önnek joga van továbbá a következőkhöz:

1.12.1. kérheti a pontatlan vagy elavult személyes adatok helyesbítését, tehát ha úgy találja, hogy az általunk Önről kezelt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, joga van ahhoz, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék vagy kiegészítsék,

1.12.2. megerősítést kérni arról, hogy történik-e adatkezelés, és ha igen, akkor a GDPR 15. cikkében meghatározott mértékben tájékoztatást kérni az adatkezelésről, valamint a kezelt adatok másolatát (további másolatokért a szükséges költségek fedezésére kialakított díjat jogosultak vagyunk felszámítani),

1.12.3. bizonyos esetekben joga van a személyes adatai törléséhez. Az Ön személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha már nincs szükségünk azokra a célokra, amelyek érdekében feldolgoztuk azokat, vagy ha Ön él a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával, és megállapítjuk, hogy már nem fűződik olyan jogos érdekünk, amely indokolná ezt a feldolgozást, vagy bizonyítani fogjuk, hogy a személyes adatok általunk történő feldolgozása megszűnt.