Általános Szerződési Feltételek

1.1. A http://www.syntexshop.hu webáruházat a Syntex Budapest Kft. működteti, székhelye: 1161 Budapest, Pálya utca 85., cégjegyzékszáma 01 09 392173, adószáma 27489521-2-42.
A kapcsolat a info@syntexshop.hu e-mail címen vagy a +36-30-0-99-2273-as telefonszámon tudja felvenni velünk.

1.2. Amint azonline áruházon keresztül elküldi megrendelését, a szerződés létrejön. A szerződés akkor is létrejön, ha a felkínált árura vonatkozó megrendelését e-mailben küldi el e-mail címünkre vagy telefonon keresztül rendeli meg. A megrendelés beérkezését és a szerződés létrejöttét e-mailben igazoljuk vissza.

1.3. A fizetést a szerződés megkötését követő 7 napon belül vagy a választott fizetési módtól függően később kell teljesíteni.

1.4. Fogyasztóként Ön az áru átvételétől számított 14 napon belül bármikor elállhat a szerződéstől. Kérjük, olvassa el a szerződési feltételek teljes szövegét, hogy megtudja, mely szerződésektől nem lehet visszalépni! A Syntex Budapest Kft. a megkötött szerződéstől bármikor elállhat, egészen addig a pillanatig, amíg Ön át nem veszi tőlünk az árut. Elálláskor a Vevő az elállástól számított 14 napon belül saját költségén visszaküldi nekünk az árut, beleértve az esetleges ajándékokat és/vagy bónuszokat is, amelyeket a Syntex Budapest Kft. adott Önnek. Az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül kötelezettséget vállalunk arra, hogy visszatérítjük a pénzét, de csak azután, hogy Ön visszaküldte nekünk az árut, vagy bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy az árut feladta nekünk.

1.5. Az Ön személyes adatait a szerződéseinkből eredő kötelezettségeink teljesítése céljából és az Ön hozzájárulása alapján a szerződési feltételekben meghatározott mértékben kezeljük.

A termékek elérhetősége, beérkezése, átvétel határideje

5.7. Amennyiben a megrendelt termék úton van, értesítjük Önt a megadott elérhetőségeinek valamelyikén az áru várható beérkezésének dátumáról.
5.7.1 Ha a termék központi raktáron van, úgy a termék a megrendelés visszaigazolását követő 3 munkanap alatt kiszállításra kerül.
5.7.2 Ha a termék budapesti raktárunkban elérhető, személyesen azonnal átvehető az áru értékének előre utalását vagy a számla helyszínen történő kiegyenkítését követően. Amennyiben futárszolgálat bevonását kéri, 2 munkanapon belül juthat hozzá a megrendelt árucikk(ek)hez.
5.7.3 Amennyiben a megvásárolni kívánt termék nincs raktáron, kérjük, hogy vásárlási igényélt írja meg az info@syntexshop.hu-ra vagy hívja a +36300992273-as számot és kollégáink tájékoztatják Önt a lehetőségekről.
5.7.4 Áru átvételének határideje: a Syntex Budapest a megrendelt és budapesti raktárba beérkezett terméket 5 munakanapig díjmentesen tárolja, ezt követően a termék értékének 1%-át számítjuk fel naponta tárolási díjként. 15 naptári nap elteltével az eladó jogosult az ügylettől elállni és a terméket más vevő számára értékesíteni.

Tárgyi eszközök és digitális termékek tárgyi adathordozón

2.1. Ha Ön fizikai terméket árut vagy digitális árut rendel tárgyi adathordozón online áruházunkban, akkor ez egy adásvételi szerződés megkötését eredményezi.

2.2. Ön vállalkozóként a szerződés megkötésével, fogyasztóként vagy nem vállalkozóként pedig az áru átvételével válik az áru tulajdonosává, de csak a teljes vételár teljes kifizetése után. Ha fogyasztóként vagy nem vállalkozóként sérült árut kap, kérjük, azonnal értesítsen minket. Ha a kárt az áru átvételekor fedezi fel, akkor a fuvarozót is tájékoztatja a kárról. Ha vállalkozóként sérült árut szállítanak Önnek, akkor a fuvarozóval kell tárgyalnia. 

2.3. Ha Ön nem vállalkozó, akkor az áru átvételétől számított 12-24 hónapon belül, vagy ha máshol szerepel, ennél hosszabb határidőn belül jogosult az áru hibáit kifogásolni. Vállalkozóként Ön az áru átvételétől számított 6 hónapon belül, illetve látens hiba esetén 2 éven belül, az áru átvételétől számított 6 hónapon belül érvényesítheti a kárveszély átadásának időpontjában az áruban meglévő hibákért a kárveszélyt. Az általános szerződési feltételekből megtudhatja, hogy pontosan hogyan igényelheti az árut, és mit követelhet követelés esetén.

Digitális javak immateriális adathordozókon

3.1.Ha Ön digitális árut rendel nem tárgyi adathordozón online áruházunkban, akkor ez nem tárgyi adathordozón történő digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződést eredményez.

3.2. Az áru hibáit indokolatlan késedelem nélkül, amint Ön felfedezi azokat, de legkésőbb az áru átadásától számított 6 hónapon belül kell kifogásolni. Az általános szerződési feltételekből megtudhatja, hogy pontosan hogyan igényelheti az árut, és mit követelhet igényérvényesítés esetén.

Általános rendelkezések

1.1.A feltételek hatálya. Ezek a feltételek szabályozzák a közöttünk, mint kereskedő és Ön, mint vásárló között az online áruházon keresztül létrejövő szerződések megkötését, valamint a mi és az Ön jogait és kötelezettségeit a szerződések alapján. A feltételek kötelező információkat és rendelkezéseket is tartalmaznak az Ön személyes adataira és azok feldolgozására vonatkozóan. A feltételek 2021. November 2-án lépnek hatályba.

1.2.Használt kifejezések. Feltételeinkben a következő rövidítéseket használjuk:

1.2.1.mi, azaz a kereskedő, azaz a Syntex Budapest Kft. működteti, székhelye: 1161 Budapest, Pálya utca 85., cégjegyzékszáma 01 09 392173, adószáma 27489521-2-42.

1.2.2.Ön, azaz a megrendelő, azaz a tőlünk eltérő másik szerződő fél, amely az alábbi szervezetek egyikelehet:

1.2.2.1.fogyasztó, azaz olyan személy, aki nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása gyakorlása során jár el,

1.2.2.2.nem üzleti tevékenységet folytató személy, azaz olyan jogi személy, aki nem üzleti tevékenysége során vagy nem önállóan, szakmája gyakorlása során jár el,

1.2.2.3.Vállalkozó, azaz olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely üzleti tevékenysége során vagy önálló szakmája gyakorlása során jár el.

1.2.3.webáruház,azaz a http://www.syntexshop.hu weboldalon található webes felületünk, ahol megtekintheti kínálatunkat és megrendelheti a kínálatunkból az árukat .

1.2.4. e-mail, azaz elektronikus levél, amellyel a info@syntexshop.hu e-mail címen lehet kapcsolatba lépni velünk.

1.2.5. telefonszám, amelyen a +36 30 099 2273-es telefonszámon lehet velünk kapcsolatba lépni.

1.2.6 szerződések, ami azt jelenti:

1.2.6.1. adásvételi szerződések,

1.2.6.2. digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződések.

1.3. A feltételek viszonya a szerződéshez. Az Általános Szerződési Feltételek a Szerződések szerves részét képezik. A szerződésben szereplő esetleges eltérő rendelkezések a szerződési feltételek szövegével szemben irányadóak.

1.4. Aszerződés és a szerződési feltételek viszonya a jogszabályokhoz. A szerződési feltételekben vagy a szerződésben nem szabályozott jogokra és kötelezettségekre Magyarország jogszabályai, törvényei különösen fogyasztóvédelemről, az Európai Unió jogszabályaival, különösen a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvvel és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvvel összhangban, irányadóak. A szerződési feltételek vagy a szerződés és valamely jogszabály közötti ellentmondás esetén, hacsak nem olyan kérdésről van szó, amelytől megállapodással el lehet térni, a jogszabály az irányadó.

1.A szerződési feltételekés a szerződéses megállapodások rendelkezéseinek elválaszthatósága. Ha a szerződési feltételek vagy a szerződéses megállapodások bármely rendelkezése érvénytelenné, hatástalanná válik vagy figyelmen kívül hagyják, ez nem érinti a szerződési feltételek és a szerződéses megállapodások többi rendelkezésének érvényességét és hatékonyságát.

1.6.Nemzetközi elemmel rendelkező kapcsolatok. A köztünk és Ön között fennálló jogviszonyokra nemzetközi elem esetén a cseh jog az irányadó, és az esetleges jogviták rendezésére a cseh bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (Bécsi Egyezmény) nem alkalmazandó.

1.7.A panaszok megoldásának módjai. Az Ön és köztünk felmerülő panaszokat és vitás kérdéseket a következőkkel lehet megoldani

1.7.1.peren kívül a Budapesti Fogyasztóvédelmi Hatóság
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017
Cím:       1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefon:              (1) 450-2598
E-mail:  fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: www.bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Európai Fogyasztói Központ – határon átnyúló panaszokkal
Az Európai Fogyasztói Központhoz az alábbi elérhetőségeken lehet fordulni:
postai úton (Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ; 1440 Budapest Pf. 1.),
e-mailen (info@magyarefk.hu),
telefonon a 06-1-896-77-47-es számon.

Adatvédelemmel kapcsolatban:
https://www.naih.hu/
E-mail / Levelezési cím  ugyfelszolgalat@naih.hu 1363 Budapest, Pf.: 9.
KR ID: 429616918
Telefon +36 (30) 683-5969  +36 (30) 549-6838  +36 (1) 391 1400 Fax +36 (1) 391-1410
Cím 1055 Budapest,  Falk Miksa utca 9-11

1.7.2.online az online áruházunkban,
1.7.3.e-mailben az e-mail címünkön info@syntexshop.hu
1.7.4.személyesen bármelyik telephelyünkön, 
1.7.5.telefonon a telefonszámunkon. +36 30 099 2273

Árubeszerzés és szerződéskötés

2.1.árubeszerzés. A webáruházunkban található árukat a szerződéskötésre vonatkozó ajánlat elfogadásával lehet megrendelni, ami az áruk megjelenítését jelenti a webáruházban, az alábbi linken keresztül:

2.1.1.az online bolt, www.syntexshop.hu
2.1.2.e-mail, info@syntexshop.hu
2.1.3.telefon.  +36 30 099 2273

Az ajánlatunk módosítással vagy eltéréssel történő elfogadása nem lehetséges, és az Ön részéről ellenajánlatnak minősül.

2.2.árubeszerzés az interneten keresztül. Ön az online áruházon keresztül úgy rendel árut, hogy kiválasztja a kívánt mennyiségben, minőségben és kivitelben kínált árut, az árut a virtuális kosárba helyezi, kitölti a szükséges adatokat, kiválasztja a szállítási és fizetési módot, és a "MEGRENDELÉS ELADÁSA" gomb megnyomásával elküldi a megrendelést, és ezzel megköti a szerződést. A megrendelés elküldése előtt lehetősége lesz ellenőrizni és szükség esetén módosítani a megadott adatokat.

2.3. Az áru megrendelése e-mailben. Ha e-mailben szeretne árut rendelni, küldjön e-mail üzenetet az e-mail címünkre, amelynek tartalma a következő kell, hogy legyen:

2.3.1.a kiválasztott árut a kívánt mennyiségben, minőségben és kivitelben,
2.3.2.a kiválasztott szállítási és fizetési mód,
2.3.3.az Ön azonosító adatai:
2.3.3.1.az Ön neve és vezetékneve, valamint adott esetben az Ön jogi személyének neve,
2.3.3.2.az Ön lakóhelye vagy székhelye,
2.3.3.3.az áruk szállítási cím,
2.3.3.4.telefonszám,
2.3.3.5.regisztrációs szám, ha Ön nem fogyasztó
2.3.3.6. Adószám, ha Ön adó köteles.

2.4. az áruk telefonos megrendelése. Az árut telefonon is megrendelheti, ha felhívja a telefonszámunkat, és közli velünk:
2.4.1. a kiválasztott árut a kívánt mennyiségben, minőségben és kivitelben,
2.4.2. aválasztott szállítási és fizetési mód
2.4.3. az Ön azonosító adatai:
2.4.3.1. az Ön neve és vezetékneve, valamint adott esetben az Ön jogi személyének neve,
2.4.3.2. az Ön lakóhelye vagy székhelye,
2.4.3.3. az áruk szállítási címe
2.4.3.4. telefonszám,
2.4.3.5 .e-mail cím
2.4.3.6. regisztrációs szám, ha Ön nem fogyasztó,
2.4.3.7. Adószám, ha Ön adó köteles.

2.5. megrendelés visszaigazolása. A megrendelés sikeres elfogadását és a szerződés megkötését az Ön e-mail címére küldött e-mail üzenettel igazoljuk, amely tartalmazza:

2.5.1. a szerződés megkötésének és tartalmának megerősítése
2.5.2. Általános szerződési feltételeinket, amelyek tartalmazzák a kötelezően előírt információkat.

Ha a megrendelés hiányos vagy hibás, akkor felkérjük Önt, hogy egészítse ki, vagy értesítjük, hogy a szerződés nem köthető meg.

2.6. a szerződés nyelve és fenntartása. A szerződéseket cseh, valamint angol és szlovák nyelven kell megkötni. A megkötött szerződéseket tároljuk, és az online áruházon keresztül hozzáférhet a szerződéseihez.

Megkötött szerződések és azok tartalma

3.1. A szerződés módosítása és felmondása. A megkötött szerződéseket nem lehet egyoldalúan módosítani vagy felbontani; ez csak közös megegyezéssel, vagy ha jogszabály vagy a szerződési feltételek ezt előírják.

3.2. Az adásvételi szerződés tartalma. A megkötött adásvételi szerződés alapján kötelesek vagyunk a megrendelt tárgyi árut vagy digitális árut tárgyi adathordozón az Ön részére a megállapodás szerinti módon leszállítani, valamint az esetlegesen megállapodott szolgáltatásokat nyújtani, Ön pedig köteles az árut átvenni és a teljes árat megfizetni nekünk, amely a megrendelt áru árából, a fizetés árából, az áru szállításának árából és az esetlegesen megrendelt további szolgáltatások árából áll.

3.3 A digitális tartalomszolgáltatási megállapodás tartalma. A Digitális tartalomszolgáltatási szerződés értelmében kötelesek vagyunk a megrendelt digitális árukat immateriális adathordozón leszállítani és a megállapodás szerinti szolgáltatásokat a megállapodás szerinti módon nyújtani Önnek, Ön pedig köteles lehetővé tenni számunkra a szállítást és kifizetni nekünk a teljes árat, amely a megrendelt áru árából, a fizetés árából, az áru szállításának árából és a megrendelt kiegészítő szolgáltatások árából áll.

3.4. Szellemi tulajdon védelme. Ha szerződés alapján olyan árukat szállítunk Önnek, amelyek szellemi tulajdonjogok (különösen szerzői jog, védjegyek, ipari minták, szabadalmak és használati minták) által védettek, a szellemi tulajdonjogok gyakorlására vonatkozó engedély nem képezi a szerződés részét. A szerzői joggal védett árukat magánszemélyként csak saját személyes használatra, jogi személyként pedig csak saját belső használatra használhatja, különösen nem jogosult az árukat sokszorosítani, továbbértékesíteni, bérbe adni vagy más módon harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni.

3.5.Kedvezmények és promóciók. A kedvezmények és egyéb marketingakciók esetében az egyes kedvezmények és egyéb előnyök nem kombinálhatók, kivéve, ha másként nem szerepel.

3.6. Ajándékok és bónuszok. Ha a szerződés keretében ajándékokat vagy egyéb jutalmakat adtak Önnek, az ajándékozási szerződés fennállása a főszerződés fennállásától függ, és az ajándékozási szerződés a főszerződés megszűnése esetén az ajándékozási szerződés felmondásának feltételével jön létre.

3.7. Kedvezményes kuponok és ajándékutalványok. A kedvezményes kuponok és ajándékutalványok a kuponon vagy utalványon megállapított vagy meghatározott feltételek szerint válthatók be.

Fizetési feltételek

4.1. Fizetési módok. A teljes árat a webáruházunk megfelelő oldalán található módokon lehet kifizetni.

4.2. Fizetési határidő. Ön köteles a teljes árat az áru leszállítása előtt, az áru átvételekor vagy később, a megállapodás szerinti fizetési módtól függően kifizetni. Ha a teljes árat az áru leszállítása előtt kell kifizetni, Ön köteles azt a szerződés megkötésétől számított 7 napon belül megfizetni. Ha a teljes árat egy pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kell kifizetni, a teljes ár kifizetése a pénzösszegnek a pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlánkon történő jóváírásával történik.

4.3. Fizetés hitelre. Ha a teljes árat kölcsön vagy más pénzügyi termék útján történő kifizetéséről egy pénzügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján állapodnak meg, akkor a szerződés és a pénzügyi termék szolgáltatójának feltételei erre a kapcsolatra is irányadóak.

Vásárlási szerződések szállítási feltételei

5.1. Hatály. Az Általános Szerződési Feltételek ezen szakasza a tárgyi eszközök és a tárgyi adathordozón lévő digitális termékek adásvételi szerződések keretében történő szállítására vonatkozik.

5.2. A szállítás módszerei. A szállítási módok, amelyeket igénybe vehet, megtalálhatók az online áruházunk megfelelő oldalán.

5.3. Az áruk általunk történő szállítása semmilyen földrajzi korlátozás alá nem esik.

5.4. A tulajdonjog megszerzése. Ön az általunk szállított áruk tulajdonosa lesz vállalkozóként a szerződés megkötésével, fogyasztóként vagy nem vállalkozóként pedig az áruk átvételével, de csak azután, hogy a teljes árat teljes egészében kifizette.

5.5. Szállítási idő. Az áru leszállítására megállapított határidő a szerződés megkötésétől kezdődik. Ha a teljes árat az áru leszállítása előtt kell kifizetni, az áru leszállításának határideje csak a teljes ár kifizetésétől kezdődik. Az árut ezen az időszakon belül a rendeltetési helyre kell szállítani. Ha Ön nem fogyasztó, és az árut egy fuvarozó szállítja a rendeltetési helyre, az árut ekkor adják át a fuvarozónak.

5.6. Az áruk átvétele. Az árut a szállítási módtól függően a megállapodás szerinti időben és helyen kell átvennie. Ha az árut fuvarozó szállítja, akkor az árut akkor kell átvennie, amikor azt a rendeltetési helyre szállítják. Ha Ön nem veszi át az árut, jogunk van elállni a szerződéstől, jogunk van az áru szállítási költségeinek kifizetésére, ha azokat nem fizették ki az áru átadása előtt, valamint jogunk van a raktározási díjak kifizetésére az áru tárolásának időtartamára, amely akkor ér véget, amikor Ön átveszi az árut, eláll a szerződéstől vagy mi elállunk a szerződéstől. A tárolási díj napi 500 Ft, de a teljes összeg nem haladhatja meg a tárolt áru árát. Ha az árut újra leszállítjuk Önnek, miután Ön nem vette át azt, jogosultak vagyunk az újbóli leszállítással kapcsolatos költségek megtérítésére.

5.8. Az áru szállítás közbeni károsodása fogyasztó vagy nem fogyasztó által. Ha Ön fogyasztó vagy nem vállalkozó, az áru sérülésének kockázata az áru átvételekor száll át Önre. Abban az esetben, ha az árut sérülten szállítják Önnek, Ön köteles a sérülésről haladéktalanul és lehetőleg azonnal értesíteni minket:

5.8.1.e-mailben az e-mail címünkre,
5.8.2.személyesen bármelyik telephelyünkön, 
5.8.3. telefonon a telefonszámunkon.

Ha Ön az áru átvételekor fedezi fel a csomag sérülését, köteles nemcsak minket, hanem a fuvarozót is értesíteni, amikor átveszi az árut. Ön kérheti a fuvarozót, hogy a sérült küldeményt az átvétel előtt csomagolja ki, és ha Ön felfedezi, hogy az áru sérült, nem köteles azt a fuvarozótól átvenni.

5.9. A kereskedő által az árunak a szállítás során okozott kár. Ha Ön vállalkozás, és az árukat fuvarozó szállítja, az áruk károsodásának kockázata akkor száll át Önre, amikor az árukat átadják a fuvarozónak. Ha az áru sérülése a kárveszély elhárulása után következik be, nem vagyunk felelősek, és az áru sérülése nem érinti az Ön teljes vételár-fizetési kötelezettségét és az áru átvételére vonatkozó kötelezettségét. Abban az esetben, ha az árut sérülten szállítják Önnek, a kárt azonnal be kell jelentenie a fuvarozónak.

5.10. Az áruk csomagolása. Eltérő megállapodás hiányában az árukat úgy csomagolják, hogy azok megőrzésükre és védelmükre alkalmasak legyenek.

A digitális tartalomszolgáltatásra vonatkozó szerződések szállítási feltételei

6.1. Hatály. Az általános szerződési feltételek ezen része a digitális termékek immateriális adathordozón történő szállítására vonatkozik a digitális tartalomszolgáltatásra vonatkozó szerződések keretében.

6.2. A szállítás módszerei. A szállítási módok, amelyeket igénybe vehet, megtalálhatók az online áruházunk megfelelő oldalán.

6.3. A digitális tartalom átadásának korlátozása. A digitális tartalmak immateriális adathordozókon történő kézbesítésére nem vonatkoznak földrajzi korlátozások.

6.4. Szállítási idő. A megállapított szállítási határidő a szerződés megkötésétől kezdődik. Ha a teljes árat az áru leszállítása előtt kell kifizetni, a szállítási határidő csak a teljes ár kifizetésétől kezdődik.

6.5. Hozzájárulás a szállításhoz. A megállapodott szállítási határidőtől függően az árut az elállási határidő lejárta előtt is kiszállíthatjuk Önnek, amelyhez Ön hozzájárul.

Elállási jog

7.1. A megkötött szerződéstől való elállás a szerződést eleve megszünteti, és a felek kötelesek megtéríteni egymásnak mindazt, amit a felmondott szerződés alapján nyújtottak. A szerződéstől való elállással az attól függő ajándékozási szerződés is megszűnik. Az elállási jog a szerződési feltételekben meghatározott feltételek mellett, vagy amennyiben jogszabály előírja, gyakorolható.

7.2. Elállási jogunk. A szerződés megkötésétől kezdve a szerződés megkötésének időpontjától kezdve bármikor jogosultak vagyunk elállni a megkötött szerződéstől, amíg Ön át nem veszi tőlünk az árut, az alábbi okok miatt:

7.2.1. amegrendelt áru készletének kimerülése,
7.2.2. az áru átvételének elmulasztása,
7.2.3. az online áruházunk rendelési rendszerével való visszaélés,
7.2.4. helytelen információk megadása az áru megrendelésekor,
7.2.5. a normál árnál lényegesen alacsonyabb áron történő árubeszerzés, ha az árut a webáruházunk hibája vagy tévedése miatt kínáltuk ilyen áron,
7.2.6. egyéb, különös figyelmet érdemlő körülmények.

7.3. a fogyasztó törvényes joga a szerződéstől való elállásra. Ha Ön fogyasztó, akkor joga van elállni a megkötött szerződéstől a következő naptól számított 14 napon belül

7.3.1. az áru átvétele, adásvételi szerződés esetén,
7.3.2. az áru utolsó szállításának átvétele, többféle árutípusra vagy több rész szállítására vonatkozó szerződésesetén,
7.3.3. az áru első szállításának elfogadása, amennyiben a szerződés rendszeres, ismétlődő áruszállításra vonatkozik,
7.3.4. a szerződés megkötése, ha az egy másik szerződés.

7.4. a szerződéstől való elállás lehetetlensége. Önnek nincs joga elállni a szerződéstől:

7.4.1. olyan áruk szállítása esetén, amelyeket az Ön kívánságai szerint vagy az Ön számára testre szabtak,
7.4.2. olyan zárt csomagolású áruk szállítása esetén, amelyeket eltávolítottak a csomagolásból, és higiéniai okokból nem küldhetők vissza,
7.4.3. romlandó áruk vagy olyan áruk szállítása, amelyek a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal,
7.4.4. olyan hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítása, amelynek eredeti csomagolása sérült,
7.4.5. digitális áruk szállítása, kivéve, ha azokat kézzelfogható adathordozón szállították, és azokat az Ön előzetes beleegyezésével az elállási határidő lejárta előtt szállították,
7.4.6. a szolgáltatások nyújtására, ha azokat az Ön előzetes hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt végezték el,
7.4.7. egyéb, ha jogszabály előírja.

7.5. A visszavonás módja. Ha Ön elállási joggal rendelkezik, és el kíván állni a szerződéstől, akkor ezt egyoldalú jogi lépésekkel teheti meg, amelyeket nekünk kézbesítenek, lehetőleg a következők szerint

7.5.1.a szerződési feltételekhezcsatolt elállási nyilatkozatminta kitöltésével és elküldésével a következő címre
7.5.1.1.postai úton bármelyik telephelyünk címére,
7.5.1.2.e-mailben a mi e-mail címünkre;

7.5.2  személyesen bármelyik telephelyünkön.

7.6. Ha Ön fogyasztó, az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidő utolsó napján elküldi nekünk az elállási nyilatkozatát.

7.7. Az áru visszaküldése az elállást követően. Ha Ön eláll a szerződéstől, köteles az árut saját költségén, lehetőleg a szerződéstől való elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül visszaküldeni hozzánk, lehetőleg

7.7.1.az áru bármelyik telephelyünk címére történő elküldésével,
7.7.2. személyesen bármelyik telephelyünkön.

Az árut sérülésmentesen, szennyeződésmentesen, viseletlenül és használatra utaló jelek nélkül, minden tartozékkal és dokumentációval együtt, lehetőleg eredeti csomagolásban kell visszaküldenie. A felmondott szerződés alapján kapott ajándékokat és bónuszokat is vissza kell juttatnia hozzánk.

7.8. Visszatérítés a lemondás után. Ha Ön mint fogyasztó eláll a szerződéstől, az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által kifizetett termék ellenértékét, de csak azután, hogy az árut visszaküldte nekünk, és mi megkaptuk azt. Ha a visszaküldött áru értéke a természetének, jellemzőinek és funkcionalitásának megismeréséhez szükséges kezelésen kívüli kezelés következtében csökken, a visszatérítés összege az áru értékcsökkenésének megfelelő összeggel csökken. A pénzeszközöket ugyanolyan módon adjuk vissza Önnek, ahogyan Öntől megkaptuk, vagy bármely más, általunk elfogadott módon, feltéve, hogy Önnek nem keletkeznek további költségei.

A fogyasztók és a nem üzleti vásárlók által a szokásos áruk hibáival kapcsolatban benyújtott igények

8.1. Hatály. A jelen általános szerződési feltételeknek ez a része csak akkor vonatkozik Önre, ha Ön fogyasztó vagy nem vállalkozó, és szabályozza a felelősségünket az általunk az Ön részére az adásvételi szerződés alapján szállított áruk hibáiért.

8.2. Jótállási időszak. A jótállási idő az áru átvételétől számított 12-24 hónap, illetve használt áruk esetében 1 hónap.

8.3. Az áru hibáiért való felelősségünk. Mi vagyunk felelősek azért, hogy az áru átvételkor és a jótállási időn belül hibátlan legyen. Különösen azért vagyunk felelősek, hogy az áru

8.3.1. rendelkezik az általunk megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig olyan jellemzőkkel, amelyeket mi vagy a gyártó leírtunk, vagy amelyeket Ön az áru jellegét tekintve és az elvégzett reklám alapján elvárhatott,

8.3.2. alkalmas arra a célra, amire az általunk megjelölt vagy az ilyen jellegű árukat általában használják,

8.3.3. minőségében vagy kivitelezésében megfelel az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg,

8.3.4. amegfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és

8.3.5. megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek.

8.4. Kiterjesztett minőségi garancia. Ha az eladott áru, annak csomagolása, az árut kísérő használati utasítás, a reklám vagy a szerződés a jótállási időnél hosszabb időtartamot határoz meg, amely alatt az áru vagy annak egy része használható, a jótállási idő lejárta után felelősséggel tartozunk Önnek a következőkért

8.4.1. az áru vagy az áru egy része megfelel a szokásos rendeltetésének,

8.4.2. az áru vagy annak egy része megőrzi szokásos tulajdonságait.

A meghosszabbított minőségi garancia időtartama a jótállási idővel egy időben kezdődik. Bizonyos árukra csak akkor nyújtunk meghosszabbított minőségi garanciát, ha a garancia időtartama a fentiekben meghatározott módon van az árukra meghatározva.

8.5. A felelősség korlátozása. Nem vagyunk felelősek Önnel szemben

8.5.1. Az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében olyan hiba miatt, amelyre vonatkozóan az alacsonyabb árban állapodtak meg,

8.5.2. Az áruk szokásos használatából eredő kopásért és elhasználódásért,

8.5.3. Használt áruk esetében az áru átvételkori használati vagy elhasználódási szintjének megfelelő hibaesetén,

8.5.4. az áru hibáiért, ha ez az áru jellegéből nyilvánvaló, különösen romlandó áruk esetében,

8.5.5.ha Ön az átvétel előtt tudta, hogy az áru hibás,

8.5.6.ha Ön okozta a hibát.

8.6. A jog gyakorlásának időtartama. Ön köteles az árut a lehető leghamarabb megvizsgálni, és meggyőződni annak tulajdonságairól és mennyiségéről. Ön köteles az áruhibákért való felelősségből eredő jogát indokolatlan késedelem nélkül, a hiba felfedezését követően a lehető leghamarabb, a jótállási időn vagy a meghosszabbított minőségi garanciaidőn belül gyakorolni velünk szemben. Ellenkező esetben az áru hibáiért való felelősségre vonás joga megszűnik, és Ön nem jogosult kártérítésre.

8.7. Az Ön jogai az áru hibája esetén. Ha az áru hibás, Önnek joga van:

8.7.1. a hiba ingyenes kijavításához,

8.7.2. hacsak a hiba jellegére tekintettel nem ésszerűtlen, különösen, ha a hiba nem orvosolható indokolatlan késedelem nélkül, új, hibátlan áru szállítására, de ha a hiba csak az áru egy részét érinti, Ön csak a rész cseréjét követelheti,

8.7.3.ha sem a hiba elhárítása, sem az áru vagy annak egy része kicserélése nem lehetséges, elállhat a szerződéstől,

8.7.4. ésszerű árengedmény a vételárból.

8.8. az Ön jogai a használt áruk hibája esetén. Ha a hibásan eladott áruk vagy a használtan eladott áruk hibásak, Önnek joga van:

8.8.1. a hiba ingyenes kijavítása,

8.8.2. ésszerű árengedményt a vételárból,

8.8.3. ha sem a hiba elhárítása, sem a vételárból való engedmény nem lehetséges, elállni a szerződéstől.

8.9. az Ön jogai az áru hibájának ismételt vagy többszöri előfordulása esetén. Ha a javítást követően ugyanazon hiba megismétlődése vagy több hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut, akkor az Ön választása szerint joga van:

8.9.1. új áru szállítására vagy alkatrész cseréjére, de ez nem vonatkozik a hibásan eladott vagy használt árukra,

8.9.2. ésszerű árengedményt a vételárból,

8.9.3. elállni a szerződéstől.

A hiba megismétlődésének minősül, ha legalább két korábbi javítás után ugyanaz a hiba jelentkezik az árun. Többszörös hibának minősül legalább három olyan hiba egyidejű előfordulása, amelyek mindegyike önállóan akadályozza az áru használatát.

8.10. A szerződéstől való elállás és az új áru leszállításának kérésének lehetetlensége. Ha nem tudja az árut abban az állapotban visszaküldeni, ahogyan átvette, nem állhat el a szerződéstől, és nem követelheti új áru szállítását. Ez nem vonatkozik,

8.10.1. ha azáru hibás állapotának megállapítására irányuló vizsgálat eredményeképpen változás következett be,

8.10.2. ha Ön a hiba felfedezése előtt használta az árut,

8.10.3. Ön nem okozta az áru változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét semmilyen cselekménnyel vagy mulasztással; vagy

8.10.4. ha Ön a hiba felfedezése előtt eladta az árut, ha azt elfogyasztotta, vagy ha az árut a rendes használat során megváltoztatta; ha ez csak részben történt meg, akkor Ön köteles visszaadni nekünk azt, amit még vissza tud adni, a fennmaradó részt pedig olyan mértékben kell megtérítenie nekünk, amilyen mértékben Ön hasznot húzott az áru használatából.

8.11. Az igénylés módja. Ha Ön a hibákért való felelősség alapján kíván élni a jogával, a legjobb módja ennek, ha:

8.11.1. az áru bármelyik telephelyünk címére történő elküldésével,

8.11.2. személyesen bármelyik telephelyünkön,

8.11.3. ha ajótállási vagy egyéb dokumentumban, az áru csomagolásán vagy webáruházunkban más személyt neveztek meg, mint a hibákért való felelősség érvényesítésére kijelölt személyt.

8.12. Az árut olyan állapotban kell átadni nekünk, amely lehetővé teszi számunkra a követelés érvényességének értékelését, különösen az áru nem adható át indokolatlanul piszkos állapotban. A követelés benyújtásakor a következőket kell tennünk:

8.12.1. bizonyítsa, hogy az árut tőlünk vásárolta,

8.12.2. Adja meg, hogy milyen hibára hivatkozik, és hogyan szeretné, hogy a követelését rendezzék.A követelés kezelésének kért módját utólag nem lehet megváltoztatni a beleegyezésünk nélkül.

8.13. A panasz kezelése. Ha Ön fogyasztó, panaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül feldolgozzuk. Ha Ön nem vállalkozás, az igényét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 45 napon belül feldolgozzák. Ezen időszakon belül értesítjük Önt a követelésének rendezéséről, és az árut ugyanúgy visszaszolgáltatjuk Önnek, ahogyan azt a követelés benyújtásakor átadta nekünk. Amennyiben a követelés nem kerül időben rendezésre, Önnek joga van elállni a szerződéstől. Ha az Ön igényét elfogadjuk, a jótállási időszak és a meghosszabbított minőségi garancia időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, amíg az igényét feldolgoztuk.

8.14. A követelés költségeinek megtérítése. Ha az Ön igényét elfogadják, Ön jogosult a termékfelelősséggel kapcsolatos jogának gyakorlása során ésszerűen felmerült szükséges költségek megtérítésére. Ha a reklamációt elutasítják, jogosultak vagyunk az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerült szükséges költségek megtérítésére.

8.15. A követelés megerősítése. Amikor Ön a termékfelelősséggel kapcsolatos jogát gyakorolja, írásos visszaigazolást állítunk ki Önnek arról, hogy mikor gyakorolta jogát, mi a követelés tartalma, és a követelés kezelésének milyen módját kéri, valamint visszaigazolást a követelés kezelésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás és a javítás időtartamának igazolását, vagy a követelés elutasításának írásos indoklását.

Vállalkozó által a közönséges áruk hibáival kapcsolatban benyújtott igények

9.1. Hatály. Az Általános Szerződési Feltételek ezen szakasza csak akkor vonatkozik Önre, ha Ön vállalkozás, és szabályozza a felelősségünket az általunk az Ön részére az adásvételi szerződés alapján szállított áruk hibáiért.

9.2. az áru hibáiért való felelősségünk. Az árut a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben szállítjuk Önnek. Ha a minőség és a kivitelezés nem egyeztetett, az árut a szerződésben meghatározott célra megfelelő minőségben és kivitelben szállítjuk Önnek, egyébként a szokásos célra. Ha a mennyiség csak hozzávetőlegesen van megadva, akkor a pontos mennyiséget mi határozzuk meg. Ha az áru hibás, amikor a kárveszély átmegy Önre, akkor ezért mi felelünk. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a hiba a szerződés megkötésekor szokásos gondossággal felismerhető.

9.3. Kiváló garancia az üzleti életben. Nem nyújtunk kiváló minőségi garanciát, és nem vállalunk felelősséget az áruk azon hibáiért, amelyek azután keletkeznek, hogy a kárveszély már Önre szállt.

9.4. A felelősség korlátozása. Nem vagyunk felelősek Önnel szemben

9.4.1. az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében olyan hiba miatt, amelyre vonatkozóan az alacsonyabb árban állapodtak meg,

9.4.2. az áruk szokásos használatából eredő kopásért és elhasználódásért,

9.4.3. használt áruk esetében az áru átvételkori használati vagy elhasználódási szintjének megfelelő hibaesetén,

9.4.4. az áru hibáiért, ha ez az áru jellegéből nyilvánvaló, különösen romlandó áruk esetében,

9.4.5. az áru hibáiért, ha azokról Ön az áru átvétele előtt tudomást szerzett,

9.4.6. az áru hibáiért, ha azokat Ön okozta.

9.5. a jog gyakorlásának ideje. Ön köteles az árut a lehető leghamarabb megvizsgálni, és meggyőződni annak tulajdonságairól és mennyiségéről. Ön köteles az áru hibáiért való felelősségből eredő jogát indokolatlan késedelem nélkül, a lehető leghamarabb gyakorolni velünk szemben, miután a hibát felfedezte. A jogot legkésőbb 6 hónapon belül, vagy rejtett hiba esetén 2 éven belül lehet gyakorolni attól a naptól számítva, amikor az árut átadtuk Önnek. Ellenkező esetben az áru hibáiért való felelősségre vonás joga megszűnik, és nem kerül megadásra.

9.6. Az Ön jogai a szerződés lényeges megszegése esetén. Ha a hiba lényeges szerződésszegésnek minősül, Önnek joga van:

9.6.1. a hiba kijavítása új, hibátlan áru szállítása vagy a hiányzó áru pótlása révén,

9.6.2. a hiba kijavítása az áru javításával,

9.6.3. ésszerű árengedményt a vételárból; vagy

9.6.4. elállni a szerződéstől.

Lényeges szerződésszegésnek minősül az olyan hibával szállított áru, amelyről a szerződés megkötésekor tudnunk kellett, hogy ha Ön ezt előre látta volna, nem kötött volna velünk szerződést; egyéb esetekben a szerződésszegés lényegtelennek minősül. Ha nem értesít minket a választott jogáról, akkor ugyanazok a jogok illetik meg Önt, mint a nem jelentős szerződésszegés esetén.

9.7. Az Ön jogai nem jelentős szerződésszegés esetén. Ha a hiba nem jelentős szerződésszegés, Önnek joga van:

9.7.1. a hiba kijavítása,

9.7.2. ésszerű árengedmény a vételárból.

Ha nem értesít minket a választott jogáról, akkor a hibát az áru kijavításával, új áru szállításával vagy az általunk nem szállított áru visszaszolgáltatásával orvosolhatjuk. A választott jogát később nem változtathatja meg a beleegyezésünk nélkül.

9.8. Ön nem kérheti a szerződéstől való elállást és új áru szállítását. Ha nem tudja az árut abban az állapotban visszaküldeni, ahogyan átvette, nem állhat el a szerződéstől, és nem követelheti új áru szállítását. Ez nem vonatkozik,

9.8.1. ha az áru hibás állapotának megállapítása érdekében végzett vizsgálat eredményeképpen változás következett be,

9.8.2. ha Ön a hiba felfedezése előtt használta az árut,

9.8.3. Ön nem okozta az áru változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét semmilyen cselekménnyel vagy mulasztással; vagy

9.8.4. ha Ön a hiba felfedezése előtt eladta az árut, ha azt elfogyasztotta, vagy ha az árut a rendes használat során megváltoztatta; ha ez csak részben történt meg, akkor Ön köteles visszaadni nekünk azt, amit még vissza tud adni, és a fennmaradó részt olyan mértékben megtéríteni nekünk, amilyen mértékben Ön hasznot húzott az áru használatából.

9.9. Az igénylés módja. Abban az esetben, ha Ön élni kíván a hibákért való felelősségre vonatkozó jogával, akkor ezt megteheti:

9.9.1. az áru bármelyik telephelyünk címére történő elküldésével,

9.9.2. személyesen bármelyik telephelyünkön,

9.9.3. ha ajótállási jegyen vagy más dokumentumon, az áru csomagolásán vagy webáruházunkban más személyt neveztek meg, mint a hibákért való felelősség érvényesítésére kijelölt személyt.

9.10. Az árut olyan állapotban kell átadni nekünk, amely lehetővé teszi számunkra a követelés érvényességének értékelését, különösen az áru nem adható át indokolatlanul piszkos állapotban. A kárigény benyújtásakor a következőket kell tennie:

9.10.1. bizonyítsa, hogy az árut tőlünk vásárolta,

9.10.2. Adja meg, hogy milyen hibára hivatkozik, és hogyan szeretné, hogy a követelését rendezzék.A követelés kezelésének kért módját utólag nem lehet megváltoztatni a beleegyezésünk nélkül.

9.11. A panasz kezelése. Az Ön igényét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 45 napon belül rendezik. Az árut ugyanolyan módon kapja vissza, ahogyan azt a reklamációkor átadták nekünk. Ha az Ön igényét elfogadjuk, a hibákért való felelősségből eredő jogai gyakorlására nyitva álló határidő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg az igényét feldolgoztuk.

9.12. A kárigénylés költségeinek megtérítése. Ha az Ön igényét elfogadják, Ön jogosult a termékfelelősségi törvény szerinti jogának gyakorlása során ésszerűen felmerült szükséges költségek megtérítésére. Ha a reklamációt elutasítják, jogosultak vagyunk az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerült szükséges költségek megtérítésére.

A digitális termékek hibáival kapcsolatos igények

10.1. Hatály. A szerződési feltételek ezen szakasza szabályozza a felelősségünket azon áruk hibáiért, amelyeket a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés alapján immateriális adathordozón szállítottunk Önnek.

10.2. az áru hibáiért való felelősségünk. Felelősek vagyunk azért, hogy az árut a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben, kivitelben és hibáktól mentesen szállítsuk le Önnek, kivéve, ha azok a hasonló áruknál szokásosak. Ha az áru jellemzői nem egyeztetettek, akkor az árut a szokásos jellemzőkkel szállítjuk Önnek, hogy az a szerződésben meghatározott célra használható legyen.

10.3. a felelősség korlátozása. Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben

10.3.1. az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében olyan hiba miatt, amelyre vonatkozóan az alacsonyabb árban állapodtak meg,

10.3.2. az áru hibáiért, ha azok a szerződés megkötésekor nyilvánvalóak és nyilvánvalóak, vagy ha Ön a szállítás előtt tudott róluk,

10.3.3.az áru hibáiért, ha azokat Ön okozta.

10.4. a jog gyakorlásának ideje. Ön köteles az árut a lehető leghamarabb megvizsgálni, és meggyőződni annak tulajdonságairól és mennyiségéről. Ön köteles az áru hibáiért való felelősségi jogát velünk szemben indokolatlan késedelem nélkül gyakorolni, amint a hibát felfedezi, de legkésőbb az áru átadásától számított 6 hónapon belül. Ellenkező esetben az áru hibájáért való felelősségre vonatkozó joga megszűnik, és Ön nem jogosult kártérítésre, de ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a hiba olyan tényből ered, amelyről a szállítás időpontjában tudnunk kellett. A jog gyakorlásának időtartama meghosszabbodik a korábban elismert követelések időtartamával.

10.5. Az Ön hibás teljesítésből eredő jogai. Hiba esetén Önnek joga van:

10.5.1. ha a hiba nem orvosolható, és az áru emiatt nem használható megfelelően, elállni a szerződéstől; vagy

10.5.2. ha a hiba orvosolható, a hiba megszüntetésére vagy a hiányosságok pótlására,

10.5.3. ésszerű árengedmény az áru árából.

10.6. A panasz módszere. Ha Ön élni kíván a hibákért való felelősséggel kapcsolatos jogával, akkor ezt megteheti:

10.6.1. e-mail küldésével az e-mail címünkre,

10.6.2. személyesen bármelyik telephelyünkön.

10.7. A kárigény benyújtásakor a következőket kell tennie:

10.7.1. bizonyítani, hogy az árut tőlünk vásárolta,

10.7.2. Mondja el, hogy milyen hibára hivatkozik, és hogyan szeretné, ha a kárigényt rendeznénk. A követelés kezelésének kért módját utólag nem lehet megváltoztatni a beleegyezésünk nélkül.

10.8. A panasz kezelése. Ha Ön fogyasztó, a követelést 30 napon belül rendezik, ellenkező esetben joga van elállni a szerződéstől. Minden más esetben panaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 45 napon belül feldolgozzuk.

10.9. A kárigénylés költségeinek megtérítése. Abban az esetben, ha az Ön igényét elfogadják, Ön jogosult a termékfelelősségből eredő jogának gyakorlása során ésszerűen felmerült költségek megtérítésére. Ha a reklamációt elutasítják, jogosultak vagyunk az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerült szükséges költségek megtérítésére.

10.10. A követelés elismerése. Ha Ön fogyasztó, akkor a termékfelelősségi jogának gyakorlása esetén írásbeli visszaigazolást állítunk ki Önnek arról, hogy mikor élt a jogával, mi a követelés tartalma és a követelés kezelésének milyen módját kéri, valamint visszaigazolást a követelés kezelésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás megerősítését és a javítás időtartamát, vagy írásos indoklást a követelés elutasításáról.

A személyes adatok védelme és feldolgozása

11.1. Jogszabályok. A személyes adatok feldolgozása az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének ("GDPR") megfelelően történik.)

11.2. Személyes adatok feldolgozása a szerződés teljesítése céljából és a megkötött szerződésekkel kapcsolatban. Az Ön személyes adatait a köztünk és Ön között létrejött szerződésekből eredő kötelezettségeink teljesítése, valamint az ilyen szerződések megkötése alapján és abból a célból kezeljük. Ebből a célból a személyes adatokat a megrendelések és panaszok feldolgozásához szükséges ideig használjuk. E tevékenységek részeként az Ön személyes adatai más szervezeteknek (különösen a szerződés teljesítésében részt vevő beszállítóinknak és a fizetési rendszer üzemeltetőinek) is átadásra kerülhetnek. A szerződés alapján az Ön személyes adatait az online áruházunkban lévő felhasználói fiókok fenntartása során is kezeljük a felhasználói fiók teljes időtartamára.

11.3. Személyes adatok feldolgozása kereskedelmi kommunikáció küldése céljából. Az Ön személyes adatait abból a célból is feldolgozzuk, hogy kereskedelmi kommunikáción keresztül továbbra is kínáljuk árucikkeinket és szolgáltatásainkat jogos érdekünk alapján, kivéve, ha Ön lemondott az ilyen kommunikációról.

11.4. A személyes adatok jogos érdeken alapuló feldolgozása. Az Ön személyes adatait jogos érdekeink alapján, a jogi igények, valamint belső nyilvántartásaink és ellenőrzéseink védelme érdekében az elévülési idő időtartama alatt, illetve az elévülési idő lejártát követő egy év elteltével, az elévülési idő végén benyújtott igények tekintetében kezeljük. Jogi és egyéb eljárások esetén az Ön személyes adatait az ilyen eljárások időtartamára és az azt követő elévülési idő fennmaradó részére a szükséges mértékben kezeljük.

11.5. Személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján. Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján is feldolgozzuk, amelyet határozatlan időre ad meg, a következő célokból:

11.5.1. személyre szabott áru- és szolgáltatási ajánlatok és más felek ajánlatainak küldése és azok megjelenítése a weboldalon.

11.6. személyes adatok feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítése céljából. Az Ön személyes adatait jogi kötelezettségeink teljesítése céljából és azzal összefüggésben is feldolgozzuk, különösen a számvitel és a hatóságok részére történő információszolgáltatás kapcsán.

11.7. A személyes adatok feldolgozásának terjedelme. Az általunk feldolgozott személyes adatok a következők:

11.7.1. név és vezetéknév,
11.7.2. születési dátum,
11.7.3. cím,
11.7.4. e-mail cím,
11.7.5. telefonszám,
11.7.6. azonosítószám és adóazonosító szám,
11.7.7. IP-cím,
11.7.8. A kölcsönös kommunikációra vonatkozó adatok,
11.7.9. megrendelési és tranzakciós adatok.

11.8.Sütik használata. Az online áruházunk használata során cookie-kat helyezhetünk el az Ön eszközén. A készülék megfelelő beállításával bármikor megtagadhatja a használatukat.

11.9. Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak a kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő kezelése ellen, ahogyan bármikor visszavonhatja a személyes adatainak bármely más célból történő kezeléséhez adott előzetes hozzájárulását is, kivéve, ha az adatkezelés szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy bármely más, jogos érdekeinkből eredő célból történik.

11.10. Tárolási időszak. A személyes adatokat csak a fenti célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk. Az adatkezelés céljának megszűnése után a személyes adatokat haladéktalanul megsemmisítjük.

11.11. A feldolgozásban részt vevő személyek. A fent említett valamennyi személyes adatot mi, mint adatkezelő kezeljük. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a személyes adatok gyűjtésének céljait a fentiek szerint, mi határozzuk meg a feldolgozás módját, és mi vagyunk felelősek annak megfelelő végrehajtásáért. A személyes adatok feldolgozásához más adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik kizárólag a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Az ilyen adatfeldolgozók főként informatikai szolgáltatók és egyéb technológiai és támogatási szolgáltatók, marketingeszközök üzemeltetői és kommunikációs eszközök szolgáltatói.

11.12. Az érintett jogai. Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokkal is rendelkezik:

11.12.1. kérheti a pontatlan vagy elavult személyes adatok helyesbítését, így ha Ön felfedezi, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van ahhoz, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék vagy kiegészítsék,
11.12.2. megerősítést kérni arról, hogy történik-e adatkezelés, és ha igen, akkor a GDPR 15. cikkében meghatározott mértékben tájékoztatást kérni az adatkezelésről, valamint a kezelt adatok másolatát (a további másolatokért a szükséges költségek fedezésére jogosultak vagyunk díjat felszámítani),
11.12.3. Bizonyos esetekben joga van ahhoz, hogy személyes adatait töröljük.Az Ön személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha már nincs szükségünk azokra a célokra, amelyek érdekében feldolgoztuk azokat, vagy ha Ön él a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával, és megállapítjuk, hogy már nem áll fenn olyan jogos érdekünk, amely igazolja a feldolgozást, vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy az Ön személyes adatainak általunk tör