Reklamációk és visszaküldés

Jogviszony és általános közlemények

1.1.Hatály. A weboldal jelen használati feltételei 2021. november 02-től érvényesek.

1.2.Weboldal. A jelen dokumentum alkalmazásában a weboldalunk a http://www.syntexshop.hu

címen üzemeltetett weboldalunkat alkotó összes weboldal és az összes aloldal gyűjteményét jelenti.

1.3.Szolgáltatás. A jelen dokumentum alkalmazásában a Szolgáltatás azt az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást jelenti, amelyet Ön a weboldalunk használatával vesz igénybe, és amelynek szolgáltatója a Syntex Budepest Kft kereskedelmi társaság, székhely: 1161 Budapest, Pálya utca 85. Telephely: 1152 Szentmihályi 167-169. Magyarorszag, Cégjegyzékszám :01-09-392173 , Ádószám: 27489521-2-42, EU Ádó szám: HU27489521. Bejegyezve Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Budapest Budapest, Nádor u. 28, 1051 (a jelen dokumentum alkalmazásában a továbbiakban "üzemeltető" vagy a megfelelő kifejezések). A Szolgáltatás használatával jogviszony jön létre köztünk és a Szolgáltatás igénybe vevője (a jelen dokumentum alkalmazásában "Ön" vagy a megfelelő kifejezések) között.

1.4.Webes tartalom. E dokumentum alkalmazásában az általunk a szolgáltatás részeként az Ön rendelkezésére bocsátott webes tartalom alatt minden olyan adatot értünk, amelyet az Ön által a webböngészőjén keresztül benyújtott kérés alapján kap tőlünk, különösen szöveget, képeket, de az oldalak forráskódját is.

1.5.Aszolgáltatás terjedelme. E szolgáltatás nyújtása során nem garantálható minimális terjedelem. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás részben vagy egészben átmenetileg vagy tartósan nem elérhető. A felhasználói felület, a megjelenés vagy a funkciók egyoldalú belátásunk szerint változhatnak vagy eltávolíthatók, amelyről nem szükséges előzetes értesítést küldeni.

1.6.Szolgáltatási árképzés. A szolgáltatást ingyenesen nyújtjuk. Ön fizet a hardverért, a szoftverért és a megrendelt Szolgáltatásokért.

1.7.A feltételek megváltoztatásának fenntartása. A weboldal használati feltételei időről időre változhatnak és frissülhetnek. Az Ön felelőssége, hogy megismerkedjen a Webes tartalom legfrissebb verziójával, mielőtt használná azt.

1.8.Általános korlátozások. Tilos bármilyen eszközzel megsérteni vagy megkerülni a jelen Szolgáltatáshoz vagy más szolgáltatásainkhoz, kapcsolódó és egyéb internetes szolgáltatásokhoz és oldalakhoz, illetve számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó biztonsági intézkedéseket.

1.9.Jogi nyilatkozat. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, amely a szolgáltatással kapcsolatban felmerülhet, és beleegyezik abba is, hogy az ilyen károk összegét 0 fontban korlátozza.

Szerzői jog

2.1.Licenc kizárása. Ha a Webes tartalom részben vagy egészben szerzői jogvédelem alatt álló mű, és hacsak a Webes tartalom egy adott összetevőjére vonatkozóan másként nem jelezzük, nem adunk Önnek licencet a Webes tartalomra, és a Webes tartalmat a törvényes korlátozásokon és kivételeken kívül nem használhatja a mi kifejezett engedélyünk nélkül.

2.2.Adatbázisjogok. Ön nem jogosult bányászni vagy más módon felhasználni adatbázisainkat kifejezett engedélyünk nélkül. Ezen túlmenően Ön vállalja, hogy tartózkodik a hasonló magatartástól olyan adatbázisainkkal kapcsolatban, amelyek nem élveznek szerzői jogi védelmet.

2.3.Linkek. Ha Ön a Weboldalra hivatkozik, tudomásul veszi, hogy nem adhat harmadik félnek olyan hivatkozást, amely megkerüli a biztonságunkat vagy a tartalom terjesztésének ellenőrzésére szolgáló eszközeinket, például a csak bejelentkezett felhasználók számára elérhető hivatkozásokat. Ezenkívül minden esetben fenntartjuk a jogot, hogy megváltoztassuk a weboldal szerkezetét és tartalmát, vagy új tartalmi ellenőrzési eszközöket vezessünk be, illetve módosítsuk a meglévő eszközöket, ami az Ön által korábban megszerzett tartalmak működésképtelenségét eredményezheti. Ön tudomásul veszi, hogy ilyen esetben nem jogosult kártérítésre.

Személyes adatok, azok feldolgozása és ideiglenes fájlok

3.1.Jogszabályok. A személyes adatok feldolgozása az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének ("GDPR") megfelelően történik.)

3.2.Személyes adatok feldolgozása szerződés teljesítése céljából és a megkötött szerződésekkel kapcsolatban. Az áruink vagy szolgáltatásaink megrendelésével összefüggésben megadott személyes adatokra a személyes adatok feldolgozásának feltételei vonatkoznak, amelyeket a dokumentumok tartalmaznak, és amelyekkel Ön a vonatkozó szerződés megkötése előtt megismerkedik.

3.3.Aweboldalon máshol megadott személyes adatok. Az alábbi feltételek csak a weboldalunkon megadott azon személyes adatokra vonatkoznak, amelyek nem tartoznak a jelen feltételek előző záradékának hatálya alá.

3.4.Személyes adatok feldolgozása kereskedelmi kommunikáció küldése céljából. Ha elektronikus elérhetőségi adatokat kapunk Öntől, akkor az Ön személyes adatait abból a célból is feldolgozzuk, hogy jogos érdekünkön alapuló kereskedelmi kommunikáción keresztül tovább kínáljuk Önnek árucikkeinket és szolgáltatásainkat, kivéve, ha Ön lemondott az ilyen kommunikációról.

3.5.Aszemélyes adatok jogos érdeken alapuló feldolgozása. Személyes adatait a weboldal forgalmának értékelése, valamint statisztikák és nyilvántartások összeállítása céljából is feldolgozzuk, a weboldal forgalmának nyomon követéséhez és a weboldal optimalizálásához fűződő jogos érdekünk alapján. Ezt az összegyűjtött adatok kiértékeléséhez és az esetleges kiigazítások végrehajtásához szükséges ideig tesszük. Ezeket az adatokat feldolgozásra átadjuk adatfeldolgozóinknak, akik elemzik a forgalmat, és segítenek nekünk a weboldal és az e-kereskedelmi megoldás működtetésében.

3.6.Személyes adatok feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében. Az Ön személyes adatait jogi kötelezettségeink teljesítése céljából és azok teljesítése érdekében is feldolgozzuk, különösen a hatóságok tájékoztatása érdekében.

3.7.Aszemélyes adatok feldolgozásának terjedelme. Az általunk feldolgozott személyes adatok a következők:

3.7.1.név és vezetéknév,
3.7.2.születési dátum,
3.7.3.cím,
3.7.4.e-mail cím,
3.7.5.telefonszám,
3.7.6.azonosítószám és adóazonosító szám,
3.7.7.IP-cím,
3.7.8.Regisztrációs és beállítási információk,
3.7.9.kommunikációs adatok,
3.7.10.megrendelési és tranzakciós adatok.

3.8. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kereskedelmi célú kommunikáció küldése céljábóltörténő feldolgozása ellen, mint ahogyan bármikor visszavonhatja a személyes adatainak bármely más célból történő feldolgozásához adott előzetes hozzájárulását is, kivéve, ha a feldolgozás célja a szerződéses kötelezettségeink teljesítése, jogi kötelezettségeink teljesítése vagy bármely más, jogos érdekeinkből eredő cél.

3.9.Tárolási időszak. A személyes adatokat csak a fenti célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk. Az adatkezelés céljának megszűnése után a személyes adatokat haladéktalanul megsemmisítjük.

3.10.Afeldolgozásban részt vevő személyek. A fent említett valamennyi személyes adatot mi, mint adatkezelő kezeljük. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg a fent meghatározott célokat, amelyek érdekében az Ön személyes adatait gyűjtjük, mi határozzuk meg a feldolgozás módját, és mi vagyunk felelősek a megfelelő végrehajtásért. A személyes adatok feldolgozásához más adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik kizárólag a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Az ilyen adatfeldolgozók közé tartoznak különösen az IT-szolgáltatók és más technológiai és támogatási szolgáltatók, a marketingeszközök üzemeltetői és a kommunikációs eszközök szolgáltatói.

3.11.Az érintett jogai. Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokkal is rendelkezik:

3.11.1.kérheti a pontatlan vagy elavult személyes adatok helyesbítését, így ha Ön felfedezi, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van ahhoz, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék vagy kiegészítsék,

3.11.2.megerősítést kérhet arra vonatkozóan, hogy történik-e adatkezelés, és ha igen, a GDPR 15. cikkében meghatározott mértékben tájékoztatást kérhet az adatkezeléssel kapcsolatban, valamint a kezelt adatok másolatát (a további másolatokért a szükséges költségek fedezésére jogosultak vagyunk díjat felszámítani),

3.11.3.Bizonyos esetekben joga van ahhoz, hogy személyes adatait töröljük. Az Ön személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha már nincs szükségünk azokra a célokra, amelyek érdekében feldolgoztuk azokat, vagy ha Ön él a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával, és megállapítjuk, hogy már nem áll fenn olyan jogos érdekünk, amely igazolja a feldolgozást, vagy ha nyilvánvalóvá válik, hogy az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozása már nem felel meg az általánosan kötelező érvényű szabályoknak. Ez a jog azonban nem érvényes, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása továbbra is szükséges jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, archiválás céljából, tudományos vagy történelmi kutatás vagy statisztikai célból, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

3.11.4.aszemélyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog gyakorlása. Ez a jog lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben kérje személyes adatainak megjelölését, és azt, hogy azok ne képezzék további adatkezelési műveletek tárgyát - ebben az esetben azonban nem örökre (mint a törléshez való jog esetében), hanem korlátozott ideig. Korlátoznunk kell a személyes adatok feldolgozását, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mielőtt megállapodnánk abban, hogy mely adatok helyesek, vagy ha az Ön személyes adatait megfelelő jogalap nélkül kezeljük (pl. a kötelezően feldolgozandó adatokon túl), de Ön csak az ilyen adatok törlése előtt szeretné korlátozni azokat (pl. ha Ön arra számít, hogy a jövőben egyébként is megadná nekünk ezeket az adatokat), vagy a személyes adatokra már nincs szükségünk a fenti adatkezelési célból, de Önnek szüksége van rájuk jogi követeléseinek megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és kötelesek vagyunk korlátozni a személyes adatainak kezelését arra az időtartamra, amíg vizsgáljuk, hogy a tiltakozása megalapozott-e.

3.11.5kérheti a személyes adatok továbbítását az Ön hozzájárulásán alapuló vagy szerződéses adatkezelés esetén,

3.11.6.tiltakozás a személyes adatok jogos érdekünkön alapuló kezelése ellen. Leállítjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha kényszerítő erejű jogos indokaink vannak a további feldolgozásra. Ha kifogást emelünk a marketingtevékenységek ellen, akkor ezeket a tevékenységeket megszüntetjük.

3.12.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. Abban az esetben, ha Ön meggyőződött arról, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR-t, joga van panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-nál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím1363 Budapest, Pf.: 9.   http://www.naih.hu).

3.13.Azeszközön későbbi hozzáférés céljából tárolt fájlok (ideiglenes fájlok). Weboldalunk cookie-technológiát (és esetleg más, hasonló elven alapuló technológiákat, például Adobe Flash-t) használhat. Ez azt jelenti, hogy kis adatfájlokat tárolunk az Ön készülékének memóriájában egy erre a célra kijelölt helyen, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek, és tovább javítsuk azt. Ez és a következő pontok azokra az ideiglenes fájlokra vonatkoznak, amelyek önmagukban nem minősülnek személyes adatnak.

3.14.Aszolgáltatás nyújtásához technológiailag szükséges ideiglenes fájlok. Néhány ideiglenes fájl technológiailag szükséges a Szolgáltatás nyújtásához. Ez azt jelenti, hogy tárolásuk nem kerülhető el a Szolgáltatás működőképességének fenntartása mellett. Ezek közé tartoznak:

3.14.1.Avirtuális kosár tartalmát ábrázoló fájlok
3.14.2.aterméklista szűrésével kapcsolatos preferenciákat képviselő fájlok,
3.14.3.azÖn nyelvi és pénznembeállításait tartalmazó fájlok,
3.14.4.a szállítási vagy szállítási és fizetési módokkal kapcsolatos preferenciákat képviselő fájlok.

3.15.értéknövelt szolgáltatás nyújtása céljából tárolt ideiglenes fájlok. Ezzel szemben tárolunk néhány ideiglenes fájlt annak érdekében, hogy jobb minőségű és személyre szabottabb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Ennek részeként a következőket tárolhatjuk az Ön eszközén:

3.15.1.az Ön weboldalon való mozgására vonatkozó információkat tartalmazó fájlok, beleértve a harmadik felek által anonimizált formában tovább feldolgozott fájlokat is, a weboldal forgalmának elemzése céljából,

3.15.2.reklámcélú adatokat hordozó fájlok, hogy olyan termékek és szolgáltatások reklámját tudjuk Önnek megmutatni, amelyek érdekelhetik Önt, és nem zavarják Önt,

3.15.3.az Ön földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó információkat tartalmazó fájlok.

3.16.Nem ért egyet az ideiglenes fájlok tárolásával és azok blokkolásával. Előfordulhat az is, hogy a böngészője egyáltalán nem támogatja az ideiglenes fájlok tárolását, egyébként általában lehetővé teszi azok kezelését és blokkolását. Ha ezt az opciót használja, tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egyes részei nem működnek megfelelően - például a bejelentkezés és így a teljes felhasználói fiók, vagy a nyelvi beállítások mentése.

Felhasználói fiók

4.1.Meghatározás. A felhasználói fiók az adatbázisunkban lévő rekordot és a hozzá tartozó adatokat jelenti; a fiókot a bejelentkezési név és a hitelesítéshez használt jelszó azonosítja. Személyes adatok felhasználói fiókhoz társíthatók, és amennyiben a felhasználói fiók jogi személyt képvisel, ezek a személyes adatok azonosítják a nevében eljáró természetes személyt.

4.2.Afelhasználói fiók használata. A Szolgáltatás bizonyos részei felhasználói fiókhoz kötöttek lehetnek. Ebben az esetben felhasználói fiókot kell regisztrálni, amelyre az alábbiakban meghatározott regisztrációs feltételek vonatkoznak.

4.3.Felhasználói fiók regisztrációs feltételei. A regisztrációval Ön elfogadja a következő feltételeket:

4.3.1. Aregisztrációt a Weboldalon található webes űrlapon keresztül benyújtott kérése alapján végezzük el, feltéve, hogy minden szükséges információt megad, és Ön elfogadja a jelen regisztrációs feltételeket.

4.3.2Egy e-mail cím csak egy felhasználói fiókhozhasználható.

4.3.3A Szolgáltató fenntartja a jogot a regisztráció elutasítására.

4.3.4 Afelhasználói fiókot többek között a velünk való kommunikációra és ügyintézésre használjuk.Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy csak Ön vagy az Ön által felhatalmazott személy férjen hozzá a felhasználói fiókjához. Az ilyen személynek a Felhasználói fiókon belüli cselekedetei ügynökként való fellépésnek minősülnek.

4.3.5 Arendszerkarbantartás részeként törölhetjük az inaktív felhasználói fiókokat, és törölhetjük vagy összevonhatjuk a duplikált felhasználói fiókokat.

4.3.6 Ajelen dokumentum szerinti kötelezettségeinek megszegése esetén jogunkban áll megszüntetni vagy korlátozni a Szolgáltatás nyújtását az Ön számára, például felhasználói fiókjának zárolásával, törlésével vagy a Honlaphoz való hozzáférés megakadályozásával.

Felhasználói tartalom feltöltése a weboldalra

5.1.A tartalom ellenőrzése. Elvileg az Ön Szolgáltatáson végzett tevékenységeit nem vizsgáljuk, nem hagyjuk jóvá és nem moderáljuk, és nem ellenőrizzük, hogy azok megfelelnek-e a törvényeknek. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy különböző típusú tartalomellenőrzéseket végezzünk a közzététel előtt vagy után, és ennek alapján szűrjük vagy letiltsuk a tartalmat (például a spam vagy rágalmazó kommentek felfüggesztése vagy az azonosított illegális tartalomhoz való hozzáférés letiltása formájában).

5.2.Fájlok tárolása. A szolgáltatás részeként lehetővé tesszük, hogy fájlokat töltsön fel és tároljon az általunk üzemeltetett tárolóhelyeken ("Feltöltött tartalom"). Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás ezen részének részeként nem garantáljuk, hogy a Feltöltött Tartalom változatlan vagy elérhető marad. Ön különösen tudomásul veszi, hogy nem vagyunk felelősek a Feltöltött tartalom elvesztésével vagy károsodásával kapcsolatban felmerülő károkért.

5.3.Harmadik fél jogai és jogi kötelezettségei a fájlok tárolásával kapcsolatban. A szolgáltatásunkon keresztül történő tartalomfeltöltéssel Ön megerősíti, hogy ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik, különösen, hogy a feltöltött tartalom nem áll jogi védelem alatt, vagy hogy Ön a feltöltött tartalom tulajdonjogának szerzője vagy megfelelő mértékben végrehajtója. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy bizonyos tartalmakat engedély nélkül továbbítottak vagy töltöttek fel ezen a Szolgáltatáson keresztül, jogunkban áll azokat előzetes értesítés nélkül törölni vagy elérhetetlenné tenni, valamint kötelesek vagyunk együttműködni az ilyen tartalmakkal kapcsolatos esetleges illegális tevékenységet kivizsgáló hatóságokkal, ami magában foglalhatja az Önről tárolt forgalmi és helymeghatározási adatok nyilvánosságra hozatalát.

5.4.Afelhasználói adatok weboldalra történő feltöltésével kapcsolatos funkciók. Ennek a szolgáltatásnak a részeként a következőket is biztosítjuk:

5.4.1.anyilvános észrevételek hozzáadásának lehetősége,
5.4.2. afórumon való vitatkozás lehetősége,

A fentiek tekintetében a "tartalom ellenőrzése", a "fájltárolás" és a "harmadik fél jogai és jogi kötelezettségek a fájltárolással kapcsolatban" rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók, az előző listából a megfelelő opciót "feltöltött tartalomnak" tekintve. Ebben az esetben előfordulhat illegális tartalom, például szerzői jogvédelem alatt álló szövegek megosztása, más személyek elleni rágalmazó kijelentések vagy a védjegyjog által védett áruk vagy szolgáltatások jogosulatlan felajánlása.